TRAUMAVERWERKING

Methodes waarmee trauma's behandeld worden, en die ik toepas.

Bij EFT (Emotional Freedom Techniques) wordt cognitieve therapie gecombineerd met acupressuur, wat het tot een krachtige interventie maakt. Vanuit de acupunctuur ken je wellicht deze manier van werken, maar EFT maakt geen gebruik van naalden. Het zachtjes kloppen op een aantal acupressuurpunten stimuleert de ontspanning van het lichaam. Door gelijktijdig te focussen op de traumatische ervaring, dooft de stress. Op deze manier worden traumatische ervaringen vaak opvallend snel geneutraliseerd. Na de behandeling is het trauma een neutrale herinnering geworden die weinig of geen emotionele reactie meer oproept. EFT ontkoppelt namelijk de emotionele lading die aan vervelende situaties, herinneringen of trauma's vastzitten.

Hier volgt een betere, beknopte uitleg over hoe het werkt. In elke situatie die als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren, reageert je lichaam met vechten, vluchten of verstijven. Een van deze reacties zal iedereen herkennen bij acute stress. Je krijgt hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, trillen, tunnelvisie, misselijkheid, naar gevoel in je buik, "aan de grond genageld staan", "verlamd van schrik" etc. Dit is een volkomen normale reactie om je lichaam in staat te stellen te vechten of te vluchten. 

Vaak blijf je last houden van stress. Belangrijk is dan ook om oude trauma's "op te ruimen" omdat je anders, vaak heel onbewust, toch geconfronteerd wordt met stress of angsten, die nu niet meer nodig zijn. Chronische stress kan ook leiden tot allerlei lichamelijke klachten. EFT is een manier van werken die daarin erg effectief. Daarnaast is het een methode die gemakkelijk thuis is toe te passen.                                      

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, wordt met name toegepast bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of andere traumagerelateerde klachten. Deze klachten zijn meestal ontstaan als direct gevolg van een concrete, nare gebeurtenis, waarbij het eraan denken nog steeds heftige emoties oproept. Veel mensen merken een duidelijk resultaat bij deze vorm van behandeling, zo blijkt uit onderzoek.

EMDR is een vorm van therapie waarbij iemand gevraagd wordt aan de traumatische gebeurtenis terug te denken en tegelijkertijd afgeleid wordt. Vaak is die afleiding in de vorm van geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. In sommige gevallen wordt er gewerkt met oogbewegingen door de hand van de therapeut te volgen. Het doel van EMDR is om de traumatische ervaringen te ‘verwerken’, dat wil zeggen de klachten verminderen zodat je je dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken. Nadat er aandacht is besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten en gekeken is naar je draagkracht, wordt uitleg gegeven over de behandeling. EMDR werkt vaak snel. Daarom zal ik je niet alleen vertellen wat ik ga doen, maar ook uitgebreid uitleggen hoe je je emoties zo goed mogelijk de baas kunt blijven.

Als je nog meer informatie wilt over deze behandelingen, dan kun je kijken naar de websites www.novet.nl en www.emdr.nl. Bel mij gerust als je verder nog vragen hebt.