Tot september heb ik geen ruimte voor nieuwe patiënten. Door de enorme drukte kan ik helaas géén uitzonderingen maken om de wachttijd te verkorten.
Als je specifieke behandeling met EFT in gedachten hebt, adviseer ik je de site www.novet.nl te bezoeken.
Er zijn verschillende therapeuten aangesloten die ook online behandelingen aanbieden.

Als je een aanmeldformulier invult, wordt daar nu niet op geantwoord. 

Privacyverklaring Praktijk voor Oplossingsgerichte Therapie

Dit is de privacyverklaring van Praktijk voor oplossingsgerichte therapie, gevestigd aan de Dorpsstraat 52 B in Rosmalen en Korte Steigerstraat 12 B in Zaltbommel.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die mijn website bezoeken of contact met mij hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoon: 06-28802775 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Vanuit mijn praktijk verwerk ik persoonsgegevens in het kader van het (gezamenlijk of eenzijdig) begeleiden en behandelen van mensen met psychische klachten. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd. Indien u zich aanmeldt en informatie verstrekt, verwerk ik persoonsgegevens.

Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, BSNnummer en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Denk hierbij aan gegevens van uw ziektenkostenverzekeraar, eerdere behandelingen en gegevens van uw huisarts. Het kan  daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.  

Ik zal alleen de informatie opvragen die nodig is voor uw behandeling. Deze persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden.

Facturering:
Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een factuur. Indien de kosten van de behandeling worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet of bijvoorbeeld vanuit de AOV, dan wordt de factuur rechtstreeks gedeclareerd.

Contact:
Indien u contact met mij opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres) en de reden waarom u contact met mij zoekt (bijvoorbeeld met het doel wat u heeft met de behandeling of informatie over uw klachten).

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?
Het dossier wat wordt aangemaakt wordt gebruikt om een goed lopend traject te realiseren en overzicht te hebben op de ontwikkelingen binnen uw behandeling. Indien een psychiater wordt ingeschakeld zal hij of zij informatie krijgen om goed geïnformeerd te zijn over de voortgang van uw behandeling.  Bij aanvang van de behandeling vraag ik u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door een overeenkomst te tekenen. Indien het gewenst is dat een psychiater betrokken is bij de behandeling is toestemming nodig om de informatie met elkaar te kunnen delen.

Indien u geen toestemming geeft is samenwerking met een psychiater uitgesloten. U kunt apart aangeven of u toestemming geeft om de huisarts te informeren.  

U heeft altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. Dan stopt, indien een psychiater bij erbij betrokken is, de behandeling.

Contact:
De contactgegevens die u aan mij verstrekt gebruik ik om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden..

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?
Ik ben verplicht uw dossier 10 jaar te bewaren.

Als u uw dossier wilt laten vernietigen, kunt u daar schriftelijk een verzoek toe doen.

Met wie deel ik uw gegevens?
Zoals eerder beschreven deel ik uw gegevens z.n. met de behandelend psychiater en de huisarts. Wordt de behandeling vergoed vanuit de AOV dan verstrek ik alleen niet medische gegevens over het verloop van de gesprekken.

Een boekhouder en een boekhoudsysteem krijgen de geschreven facturen voor het verzorgen van de (financiële) administratie. Met haar heb ik uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen:  zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen.

Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie november 2018

Zaltbommel

Korte Steigerstraat 12B
5301 CE Zaltbommel

Bel : 0628802775

Rosmalen

Gezondheidscentrum Rosmalen Centraal
Dorpsstraat 52B
5241 ED Rosmalen

Bel : 0628802775

Maria van Genugten- Praktijk voor oplossingsgerichte therapie EFT, EMDR, ADD  STRESS EN TRAUMA en hulpverlening aan boeren Agrariërs en traumaverwerking EFT en EMDR